Regulament campanie Secret Santa

18 dec., 2020

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării campaniei oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga cadourile oferite în condiţiile prevăzute mai jos.

1.Noţiuni
Organizator – compania Combinatul de vinuri ,,Cricova”S.A.
Campanie – această campanie  este organizată cu scop publicitar. Această campanie  este organizată pentru toți clienții CRICOVA. Campania nu prevede nici o taxă de participare şi se desfăşoară în perioada 15-28 decembrie 2020, în conformitate cu prezentul regulament.
Participant – persoană fizică, client CRICOVA.

2. Termenii generali și descrierea concursului  

2.1.Pentru participarea la campanie participantul trebuie să fie major, vîrsta minimă 18 ani.

2.2 Pentru participarea la campanile Participanţii trebuie să scrie o scrisoare către Moș Crăciun pe blanc special prin care solicită și motivează oferirea unui cadou  pentru o  persoană dragă.
2.3. câștigători vor  fi selectați la data de 28 decembrie. Scrisoarile cu cel mai emoționant mesaj expediat către Moș Crăciun dintre toate cele primite vor fi declarate cîștigătoare și se va oferi cadoul solicitat. Totuși valoarea fiecărui cadou oferit nu va depăși suma de 3.500 lei.
2.4. Câștigărorii vor fi anunțați pe pagina de facebook Combinatul de Vinuri CRICOVA S.A.
2.5. Fiecare Participant poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, doar o singură dată pe durata concursului.

3. Perioada desfăşurării Campaniei

3.1 Campania se desfăşoară în perioada 15-28 decembrie 2020.

4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi

4.1. Pentru participare în cadrul campaniei, se interzice expedierea mai multor scrisori cu același text și destinatar pentru a mări șansele de câștig.

4.2. Pentru participare în cadrul campaniei, se interzice copierea scrisorilor și mesajelor altor participanți.

4.3. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest articol, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Participantul din Campania dată.

5. Premii

5.1. Premiul ce va fi oferit destinatarului conform scrisorii nu va depăși suma de 3.500 lei.

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral cadourile în cadrul prezentei campanii, prin introducerea  modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament, în perioada desfăşurării campaniei.

5.3 Cadourile nu pot fi schimbate şi nu se poate cere contravaloarea lor în bani.

5.4. Cadourile oferite în cadrul campaniei sunt achiziţionate din fondurile proprii ale Organizatorului.

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul campaniei şi acceptarea condiţiilor de participare

6.1. Participarea în cadrul acestei campanii semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului a dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul campaniei.

6.2. Participarea clientului în cadrul acestei campanii, prezumă în mod tăcit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a campaniei, anunţate în mod public de către Organizator.

7. Obligaţiile câştigătorului

7.1. Pentru a obţine cadoul, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:

– Să scrie o scrisoare către Moș Crăciun în care vor fi indicate detele de contact a destinatarului cadoului.

– Să fie indicate toate datele corecte,  nume, prenume  și număr de telefon atît al expeditorului cît și al destinatarului.

7.2. Prin intrarea în posesia darului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniei publicitare organizată de către Organizator cu referire la acestă campanie, fără a pretinde la remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor campaniei.

7.3. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

8. Înmânarea premiilor

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului care se prezintă la magazinul speacializat al companiei pe adresa mun. Chișinău, Str. Sciusev 96.

8.2. Perioada de înmânare a cadoului este de 4 zile, începând cu data publicării rezultatului campaniei pe pagina de facebook ,, Combinatul de Vinuri CRICOVA S.A.”
8.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în p.8.2.

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului

9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a campaniei şi asupra rezultatelor acesteia.

9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din campanie a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul acestei campanii, precum și pretenții cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra fotografiilor publicate în cadrul campaniei.

9.3. Organizatorul îsi rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase, cum ar fi nume fals, plagiere, etc. şi/sau care fraudează prin orice metodă posibilă rezultatele campaniei.

9.4. Participanţii la această campanie nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea cărorva condiţii ale prezentului Regulament.

9.5. Refuzul de a respecta oricare din condiţiile necesare pentru a primi cadoul, are drept consecinţă refuzul de a înmâna cadoul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.6. Această campanie desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.