Actuala conducere a localității Cricova, în frunte cu Primarul Valentin Guțan execută în mare parte interesele proprii, sau cel puțin nu va face nimic pentru sporirea intereselor întreprinderilor care activează în localitatea Cricova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu de către conducerea “Combinatului de vinuri Cricova”S.A.

24 nov., 2020

„…. Probabil, nu este un om în Moldova, care nu ar fi văzut, sau măcar să nu fi auzit despre oraşul Cricova cu renumitele sale cariere de piatră şi faimoasele depozite subterane de vinuri.

Cricova, care adesea mai este numită „Crama Moldovei”, a devenit unul dintre cele mai prestigioase obiective turistice ale plaiului nostru. Aici vin numeroase delegaţii, oaspeţi şi turişti. De aceea, cine a fost în Moldova şi nu a văzut Cricova -nu a văzut de fapt Moldova.

Dar nu numai cu renumitele beciuri subterane se poate mândri astăzi Cricova. …”– cu acest mesaj al Primarului Valentin Guțan sunt întîmpinați vizitatorii site-ului Primăriei localității Cricova, în timp ce întreprinderilor care activează în localitate li se creează impedimente în dezvoltarea activităților.

Reacția “Combinatului de vinuri ,,Cricova” S.A.”  vine după ce timp de o perioadă mai mare de 15 ani compania se confruntă cu nedreptățile și impedimentele pe care le crează primarul localității dl.Valentin Guțan. Astfel, practic în fiecare lună sunt întreprinse măsuri, sau adopate acte care periclitează activitatea companiei.

La data de 02.09.2020 Primarul localității autorizează deschiderea terasei de vară cu scopul de a atrage turiștii și tot el peste trei săptămâni (25.09.2020) sistează activitatea pe motivul că vin turiștii să viziteze Sălile de degustare și să savureze un vin bun în aer liber.

,,În situația de criză economică când se închid companii, când veniturile scad, când orice acțiune care ar aduce un profit agentului economic este ca o gură de aer după o lungă asfixiere, acțiunile Primarului Valentin Guțan sunt condamnabile. Prin acțiunile întreprinse de către dnlui, nu numai că nu ne ajută la desfășurarea activității dar pune piedici, și asta nu numai în detrimentul agenților economici dar și a locuitorilor or. Cricova, dintre care o bună parte activează la ,,Combinatul de vinuri Cricova” S.A.”, precum şi alți locuitori care  sunt obligați să stea acasă pentru că sunt închise activitățile întreprinderilor la care sunt angajaţi. Acțiunile sunt neargumentate din punct de vedere legal, au trăsături cu caracter personal, care se răsfrîng asupra locuitorilor oraşului.,,- declară  Directorul General al “Combinatului de vinuri ,,Cricova” S.A.”  Denis Șova.

La fel sa procedat și în 2019, când Primarul de Cricova a refuzat autorizarea evenimentului „Sparkling Party” pentru data de 26.05.2019 pe motivul neprezentării actelor solicitate anterior. Mai mult, Dl Primar imediat a sesizat Inspectoratul de Poliție Rîșcani, de neautorizarea evenimentului. Ulterior a fost deschis un dosar la insistența Dlui, care a considerat evenimentul o mare ilegalitate. În pofida acțiunilor Dlui Primar evenimentul a avut loc, iar cei peste 5 mii de vizitatori au avut posibilitate să facă cunoștință cu Cramele Cricova, inclusiv cu orașul Cricova.

,,În rezultatul situațiilor create, considerăm că acțiunile Primarului de împiedicare a desfășurării evenimentului social-cultural notificat constituie un abuz și o depășire a atribuțiilor de serviciu a reprezentanților Adiminstrației Publice Locale care au acționat contrar procedurilor stabilite expres în art.14 alin.(4-6) și art.20, art.21 din Legea nr.26/2008.,,-menționează Departamentul juridic al “Combinatului de vinuri ,,Cricova” S.A.”.

Un alt subiect demn de discutat este promovarea cu vehemență de către Primar a intereselor unui agent economic contrar intereselor statului și a “Combinatului de vinuri ,,Cricova” S.A.”. Astfel, în anul 2013 de către Primăria orașului Cricova în nemijlocita apropiere de intrarea principală în Complexul de Degustare a “Combinatului de vinuri,, Cricova” S.A.”, or. Cricova din str. Chișinăului a fost format un sector de teren “pentru amenajarea teritoriului”, cu suprafața de 0,0671 ha, ulterior înregistrat sub numărul cadastral – 3156301198.

Tot conform acelei decizii a fost permisă organizarea licitației cu strigare pentru dreptul la arenda asupra bunului dat, cu prețul normativ stabilit de către autoritate de 8 667,76 lei anual. Licitația a fost câștigată de întreprinderea ,,Prim Vin Grup” S.R.L., reprezentată de Dl Alexandru Stețco, proprietarul întreprinderii ,,Romatim SRL”,care a fost de-a lungul anilor distribuitorul exclusiv al produselor “Combinatului de vinuri ,,Cricova”  S.A.” și fost deținător al 80% (juridic) și 100% (de facto) al ,,Complexului Orașul Subteran” (actualul ,,Regatul vinului”). La data de 05 iulie 2013 a fost încheiat contractul de arendă funciară între Primăria orașului Cricova și ,,Prim Vin Grup” S.R.L pe un termen de 5 ani, cu plata anuală pentru arendă în sumă de aceiași 8 667,76 lei! Este curios că prețul adjudecat la licitație este identic cu cel propus de către administrația publică locală de parcă licitația nici nu a fost desfășurată.

Ulterior, la cerere, a fost eliberat certificatul de urbanism pentru proiectare a unei terase de vară și a unei vinoteci pe lotul în cauză pe numele ,,Prim Vin Grup”S.R.L., iar apoi și autorizația de construcție, cu condiția că construcția urmează a fi una ușor demontabilă. Contrar acestei cerințe, edificarea unei construcții ușor demontabile, arendașul ,,Prim Vin Grup” S.R.L. a ridicat o construcție capitală, însă Primăria nu a reacționat sub nici o formă la aceste abateri, ba din potrivă a dispus scoaterea ulterioară a terenului la vânzare conștientizând că pe acest teren este amplasată o construcție capitală ne evacuabilă, mizând cu bună știință că la această licitație, în starea în care se află terenul, va participa cel mai interesat de procurare, proprietarul construcției.

Analizând  acțiunile Primăriei:

– de a nu obiecta cu privire la încălcarea cerințelor autorizației de construcție;

– de a nu obiecta cu privire la edificarea unei construcții capitale în loc de una ușor demontabilă;

– de a nu solicita la expirarea contractului de arendă, de la arendașul ,,Prim Vin Grup” S.R.L., restituirea terenului în starea în care la primit;

– de a nu solicita și întreprinde măsuri de evacuare a bunurilor amplasate pe teren după expirarea contractului de arendă;

– de a da curs cererii proprietarului construcției de a fi vândut terenul în situația în care terenul a fost inclus de către Comisia de delimitare, formată prin Hotărâre de Guvern, ca obiect ce urmează a fi inclus în componența patrimoniului cultural-național „Cricova” și atribuirea acestuia la domeniul public al statului;

– de a scoate la licitație un bun grevat de o sarcină și anume construcție capitală care aparține unui agent economic, altul decât Primăria, mizând cu bună știință că la această licitație, în condițiile în care se află terenul, va participa cel mai interesat de procurare, proprietarul construcției;

– dispunerea anulării licitației pe motivul lipsei actelor de proprietate, lipsa actelor de proprietate în condițiile în care licitația a fost anunțată cu mult timp înainte, greu de crezut, dar poate sa anulat pentru că au mai fost înregistrați participanți la licitație, zădărnicind interesele cuiva.

Toate aceste acțiuni ridică semne de întrebare cu privire la acțiunile Primarului.

Construcția menționată este existentă și azi, chiar și după scurgerea a mai mult de doi ani de la rezilierea contractului de locațiune fapt notat și în Registrul bunurilor imobile, Primăria or. Cricova ne acționând sub nici o formă în vederea stopării acțiunilor de încălcare a autorizației de construcție eliberate și ne solicitând evacuarea imobilului cu revenirea în cadrul legal a Locatarului la gestiunea lotului cu nr. cadastral – 3156301198.

După cum este indicat mai sus terenul nr. cadastral 3156301.198, suprafața de 0,0671 ha, din strada Chișinăului, or. Cricova este amplasat în imediata apropiere de intrarea centrală în Complexul național-cultural ,,Cricova”, galeriile de piatră a “Combinatului de vinuri ,,Cricova”S.A.”. Iar conform Studiului de fezabilitate elaborat de către INCP “Urbanproiect” și materialelor de lucru ale Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova care fac parte din Complexul turistic “Combinatul de vinuri ,,Cricova” S.A.”. (conform Hotărârii Guvernului nr.1433/2016), acest teren urmează să fie parte din patrimoniul cultural-național „Cricova” și atribuirea acestuia la domeniul public al statului.

Cu toate acestea Primăria or. Cricova în parteneriat cu fostul locatar compania ,,Prim Vin Grup” S.R.L., pe parcursul ultimelor zece luni, întreprind și au întreprins mai multe acțiuni de înstrăinare a terenului nr. cadastral 3156301.198 cu scopul de al exclude ca obiect al negocierilor, fie pentru a obține favoruri și avantaje mai mari și nejustificate la etapa retrocedării și includerii acestuia în patrimoniul statului. Idee susținută de acțiunile subiecților indicați care au întreprins mai multe acțiuni de vânzare a terenului, de reînnoire a contractului de locațiune în condiții preferențiale.

La fel, este dubioasă și înverșunarea cu care Administrația Publică Locală promovează și susține ideea de înstrăinare a terenului nr. cadastral 3156301.198 companiei ,,Prim Vin Grup’’ S.R.L..

Patrimoniul statului urmează a fi respectat și protejat în special când acesta face parte din cartea de vizită a Republicii Moldova, complexul național-cultural ,,Cricova”.

Toate acțiunile expuse mai sus, săvârșite de către Primăria orașului Cricova constituie o imixiune grosolană gravă în atribuțiile decizionale ale autorității centrale, care aparent duc la prejudicierea intereselor supreme ale statului și totodată creează impresia de promovare de către Primăria orașului Cricova a intereselor contrare ordinii și domeniului public.

Următorul subiect este, dreptul Adiminstrației Publice Locale de a stabili cuantumul taxelor locale, în special cele de utilizare a numelui localității. Pe parcursul anilor 2005 – 2018 Primarul or. Cricova a folosit acest mijloc de influență de fiecare dată când a fost posibil. Dacă conducerea ,,Combinatului de Vinuri ,,Cricova” S.A.” își revendica drepturile sale, legale, asupra terenurilor, asupra drepturilor de activitate, Primarul de Cricova punea în discuție majorarea taxei de aplicare a simbolicii locale. (Taxa de aplicare a simbolicii locale este achitată pentru fiecare unitate de produs pe care este aplicată acest simbol/denumire.)

După ce, Primarul, își soluționa capriciile se punea în discuție revenirea la cuantumul taxelor inițiale. De exemplu o perioadă foarte lungă de timp Primarul Valentin Guțan solicita intens defrișarea unor plantații perene pe o suprafaţă de 7,4 ha, viţă de vie ce aparţinea ,,Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A.”, or el a decis pe acest teren să acorde locuri de case individuale, repartizarea căror sa făcut foarte neclar. Pentru ,,Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A.” aceste plantații erau vitale, or plantaţia de viţă de vie respectivă avea o productivitate înaltă de producţie a strugurilor cu un randament anual de circa 11-14 t/ha (7ha=77-98tone), refuzând categoric defrișarea, în special în condițiile în care Primarul refuza să acorde un alt teren în schimb pentru a înființa o nouă plantație de viță de vie. Primarul de Cricova a soluționat rapid opunerea Combinatului, în  așa mod a majorat taxa locală pentru simbolică de la 0,1% la 0,5% (în anul 2013 și anul 2014). Când ca urmare a majorării taxei Combinatul urma să achite millioane de lei, acesta a cedat și a dispus defrișarea plantațiilor de viţă de vie, iar dl Primar a revenit la taxa inițială.

Dar problema terenurilor nu este una nouă pentru ,,Combinatului de Vinuri ,,Cricova”S.A.”, Primarul de Cricova a refuzat de fiecare dată să transmită Combinatului terenurile agricole ce-i sunt transmise spre gestiune de către stat. Astfel, pe parcursul anilor 2005 – 2018 “Combinatului de Vinuri ,,Cricova” S.A.” a avut o serie de litigii cu Administrația Publică Locală Cricova în vederea obligării ultimului să transmită terenurile agricole în gestiune. Primarul de fiecare dată refuza indicând că nu cunoaște unde se află aceste terenuri și că el nu are terenuri libere.

“Lupta” Primarului de Cricova cu  „Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A.” este una continuă indiferent cine este la conducerea companiei. În perioada de conducere a  Directorului  General Bodiul Valentin, Primarul de Cricova refuza în acordarea terenurilor sau forma comisii de inspectare a Combinatului pentru verificarea respectării condițiilor de deversare a apelor uzate, în anii cînd la cîrma companiei a stat Directorul general Carp Iurie, Primarul de Cricova insista la efectuarea de defrișări a plantațiilor de viță de vie de pe terenurile care-i erau interesante pentru atribuirea de case individuale, fie majora când dorea taxele locale sau refuza în autorizarea de manifestații social culturale. În ziua de azi la concudere este Directorul general Șova Denis, iar Primarul de Cricova întreprinde în continuare acțiuni de înstrăinare a bunurilor ce sunt sau urmează a fi incluse în patrimoniul național cultural, fie sistează după bunul plac  activitățile unităților de comerț.

O întrebare retorică – există o problemă la nivelul conducerii ,,Combinatului de vinuri ,,Cricova” S.A.”, sau totuşi problema este acţiunile dubioase ale primarului de Cricova.   Concluziile rămîn pe seama fiecăruia.

În atare circumstanțe nu este clar cu ce se mândrește Primarul de Cricova, cu succesul întreprinderii căreia îi tulbură activitatea sau cu acțiunile sale de compromitere a activității “Combinatului de Vinuri ,,Cricova” S.A.”, întreprindere care acoperă peste 40% din veniturile impozitelor locale a or.Cricova.

Anul acesta oraşul Cricova a fost desemnat „Cricova oraş european al vinului Dionis 2020-2021”,nominalizare care vine ca rezultat al eforturilor depuse de către ambele părţi.

Pentru a obţine noi victorii şi nominalizări, pentru buna dezvoltare a oraşului Cricova, cît şi a ,,Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A.”, este vitală soluţionarea acestor neînţelegeri apărute pe parcursul anilor.

,,Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A.” este gata să pună umărul şi în continuare la dezvoltarea oraşului, să contribuie la bunăstarea acestuia, să creeze noi locuri de muncă pentru locuitorii oraşului, aspecte care pot fi obţinute doar prin conlucrarea cu Primăria oraşului Cricova.

Acest articol reflectă viziunile ,,Combinatului de Vinuri “Cricova” S.A.” cu privire la problemele cu care compania se confruntă și care necesită a fi soluționate.