REGULAMENT CAMPANIE PROMOȚIONALĂ ,,Niagara Fitness Club”

24 mart., 2021

REGULAMENT CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

Acest regulament este destinat clienţilor „Niagara Fitness Club” care participă la promoţia desfășurată în colaborare cu compania CBT CRICOVA-VIN SA.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil în vederea consultării clienţilor „Niagara Fitness Club” pe site-ul oficial al partenerilor campaniei – www.cricova.md și www.niagara.md

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII

Campania promoţională ,,Reduceri de la Cricova” (numită în continuare „Campania” sau „Campania promoţională”) este organizată de către:

Compania C.B.T. ,,Cricova-vin” S.A,persoană juridică constituită si funcţionând în conformitate cu legile Republicii Moldova, cu sediul juridic СВТ „Cricova-Vin” S.A.  MD-2084, or. Cricova, str. Ungureanu,  1, IDNO 1003600049139, Cod TVA 0602707, MD15AG000000022513136645 la MAIB , Filiala Miron Costin , Chișinău, C/b BIC AGRNMD2X710 reprezentată legal de către Alexeev Alexandru, în calitate de Director general

în colaborare cu  „Niagara Fitness Club”.

SECŢIUNEA 2. REGULILE  OFICIALE ALE PROMOŢIEI

Campania promoţională este destinată tuturor clienţilor „Niagara Fitness Club”, care deţin club card “Niagara”, valabil. Deţinătorii cardurilor „Niagara Fitness Club” pot profita de următoarele reduceri

  • – 15% – la pachetele turistice oferite de către Complexul tursitic ,,Cricova,, (or. Cricova, str. Chişinăului 124, tel/fax: (373) 22 45 36 59, mob: (373) 690 777 34, (373) 79202999, email: [email protected]) atît pentru deținătul de card cît și pentru oaspeții care îl însoțesc. Reducerea nu este valabilă pentru pachetele deja aflate în promoție sau pentru pachetele cu reduceri speciale(pachet Social sau Matinal), sau excursiile din cadrul evenimentelor organizate de către СВТ „Cricova-Vin” S.A.
  • – 15% – la produsele din meniul restaurantului ,, Regatul vinului” (or. Cricova, str. Chişinăului 124, Telefon: +37368101701, Email: [email protected]). Reducerea nu este valabilă pentru evenimente, meniuri deja cu reducere, sau în cadrul evenimentelor organizate de către СВТ „Cricova-Vin” S.A.
  • – 10%- la produsele marca Cricova, din magazinele specializate (Magazin specilizat or. Chişinău, str. Sciusev 96, tel. 022 220377; Magazin specilizat or. Cricova, str. Petru Ungureanu 1, tel. 022 453753; Magazin specilizat or. Cricova, str. str. Chişinăului 124.)

În campanie pot participa toate persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, cu exceptia angajaţilor organizatorilor campaniei din ambele părţi.

Campania promoţională se va desfăşura conform prezentului Regulament și este obligatorie pentru toţi participanţii la promoţie.

Participarea la aceasta campanie implică acordul expres, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a prezentului Regulament de către toţi participanţii la campanie.

În cazul în care, Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/ sau nu a respectat condiţiile stipulate în prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin respectivului Participant, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Campania se va desfăşura pe teritoriul Republicii Moldova în rețeaua de magazine specilizate Cricova, Complexul turistic Cricova, Restaurantul “Regatul vinului”:

  • Complexul tursitic ,,Cricova,, or. Cricova, str. Chişinăului 124
  • Restaurant ,,Regatul vinului” or. Cricova, str. Chişinăului 124
  • Magazin specilizat or. Chişinău, str. Sciusev 96,
  • Magazin specilizat or. Cricova, str. Petru Ungureanu 1
  • Magazin specilizat or. Cricova, str. str. Chişinăului 124

SECTIUNEA 4. PREMII

Reducerile vor fi acordate în dependență de serviciul solicitat, conform gradației indicate în punctul 2 al prezentului regulament.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea gradului reducerii oferite în cadrul acestei campanii.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de fraudă, abuzurilor sau oricăror alte împrejurări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Toate reducerile oferite trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea ne mai fiind datorate de Organizator.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a beneficia de reducerile acestei Campanii, Clientul „Niagara Fitness Club”, trebuie să prezinte club cardul personal (valabil) în locaţiile participante la această campanie.

SECȚIUNEA 6. TAXE

Această campanie desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.

SECȚIUNEA 7. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă oricând în timpul duratei de desfăşurare: în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră, in cazul modificării Regulamentului sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea prealabila a publicului si a locaţiilor participante la Campanie.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor eventuale reclamaţii sau litigii înaintate de Participanţii la Campania promoţională, Organizatorul isi asuma integral responsabilitatea privind promotia desfasurata, a reducerilor acordate si/ sau recuperarea prejudiciilor.

Eventualele litigii intre Organizator si Participantii la Campanie, se vor rezolva pe cale amiabila sau in Instanta Judecatoreasca competenta.

SECȚIUNEA 9. PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Perioada de valabilitate a campaniei este pînă la data de 31.12 2021.

 

Organizator:C.B.T. ,,Cricova-vin” S.A..

Director General

Alexandru Alexeev