REGULAMENT CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

25 feb., 2021

Acest regulament este destinat clienţilor rețelei de magazine Maximum care participă la promoţia desfășurată în colaborare cu compania CBT CRICOVA-VIN SA.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil în vederea consultării clienţilor magazinelor “Maximum” pe site-urile oficiale ale partenerilor campaniei – www.cricova.md și www.maximum.md.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII

Campania promoţională ,,Maximum emoţii la Cricova” (numită în continuare „Campania” sau „Campania promoţională”) este organizată de către:

 

Compania C.B.T. ,,Cricova-vin” S.A,persoană juridică constituită si funcţionând in conformitate cu legile Republicii Moldova, cu sediul juridic СВТ „Cricova-Vin” S.A.  MD-2084, or. Cricova, str. Ungureanu,  1, IDNO 1003600049139, Cod TVA 0602707, MD15AG000000022513136645 la MAIB , Filiala Miron Costin , Chișinău, C/b BIC AGRNMD2X710 reprezentată legal de către Alexeev Alexandru, în calitate de Director general

în colaborare cu  Compania  «MAXIMUM ELECTRONIC» S.R.L. MD-2032, str. Sarmizegetusa, 33, of. 1, Chisinau, Republica Moldova. C/f: 1016600011040, Cod TVA:  0308253, BC MOBIASBANCA – OTP Group S.A.  MOBBMD22, AGRNMD2X710 reprezentată legal de către Astafiev Svetlana, în calitate de Director.

SECŢIUNEA 2. REGULILE  OFICIALE ALE PROMOŢIEI

Brandurile participante la Campanie: televizoarele brandului ,,Samsung” comercializate în rețeaua de magazine “Maximum”.     

Campania promotională este destinată tuturor clienţilor magazinelor Maximum, care vor face cumpărături în rețeaua de magazine “Maximum”, din data de 15.02.2021, în limita stocului de vouchere disponibil. Voucherele vor fi înmînate la casele din rețeaua de magazine “Maximum” în urma fiecărei cumpărături, conform limitelor stabilite:

 • Pentru cumpărături în valoare de pînă la 4999 lei – voucher cu reducere de -10%(500 bucăți)
 • Pentru cumpărături în valoare de la 5000 lei pînă la 9999 – voucher cu reducere de -20%(1500 bucăți)
 • Pentru cumpărături în valoare de la 10000 lei pînă la 26999 – voucher cu reducere de 30%(110 bucăți)
 • Pentru cumpărături în valoare de peste 27000 lei – voucher cu reducere de 50%(40 bucăți)

În campanie pot participa toate persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pînă la data de 14.02.2021, persoane ce dețin cetăţenia şi domiciliu în Republica Moldova, cu exceptia angajatilor Maximum, angajatilor/ Promotorilor Organizatorului, și a rudelor de gradul I a acestora.

Campania promoţională se va desfăşura conform prezentului Regulament și este obligatorie pentru toţi participanţii la promoţie.

Participarea la aceasta campanie implică acordul expres, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a prezentului Regulament de către toţi participanţii la campanie.

În cazul în care, Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/ sau nu a respectat condiţiile stipulate în prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin respectivului Participant, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată.

 

 

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Campania se va desfăşura pe teritoriul Republicii Moldova în rețeaua de magazine Maximum:

 • Chișinău, str. Gagarin 16
 • Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 65
 • Chișinău, str. Decebal 139
 • Chișinău, bd. Moscova 9/5
 • Chișinău, str. I.Creangă 49/2
 • Chișinău. Str. Mircea cel Bătrîn 24/6
 • Bălți, bd. Stefan cel Mare 36
 • Comrat, str. Treatiacov 37A
 • Taraclia, str. Lenin 143/5 nr.2
 • Cahul, str. Piața Independenței 3

 

SECTIUNEA 4. PREMII

 

Voucherele vor fi acordate în dependență de suma cumpărăturii per cec, conform gradației indicate în punctul 2 al prezentului regulament.

Voucherul oferă posibilitatea de a beneficia de o reducere de 10%, 20%, 30% sau 50% din valoarea oricărui pachet turistic ales din oferta Complexului Turistic CRICOVA, pentru orice număr de persoane. Voucherul poate fi utilizat o singură dată. Voucherul nu oferă reducere la pachetele deja aflate în promoție sau pentru pachetele cu reduceri speciale(pachet Social sau Matinal). Voucherele pot fi utilizate pentru reducere la pachetele din oferta Complexului Turistic CRICOVA timp de 3 luni din data de 14.02.2021.

 

Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea voucherelor oferite in cadrul acestei campanii.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de fraudă, abuzurilor sau oricăror alte împrejurări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Toate voucherele oferite trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea ne mai fiind datorate de Organizator.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI IN MAGAZINELE MAXIMUM

Pentru a participa la Campanie, Clientul Maximum, trebuie să achiziționeze începînd cu 15 februarie 2021 un televizor Samsung din rețeaua de magazine Maximum pentru a beneficia de un voucher pe un singură factură/bon fiscal conform limitelor stabilite în punctul 2 al prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. VALIDAREA și RIDICAREA VOUCHERELOR

Oferirea voucherelor va avea loc în magazine în momentul achitării produselor din rețeaua de magazine Maximum.

 

SECȚIUNEA 7. TAXE

Această campanie desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.

 

SECȚIUNEA 8. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă oricând în timpul duratei de desfăşurare: în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră, in cazul modificării Regulamentului sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea prealabila a publicului si a magazinelor participante la Campanie.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat in legatura cu intreruperea unilaterala de catre acesta a campaniei promotionale.

SECȚIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentarea actului de identitate sau completarea unui formular cu datele sale personale de către sine personal sau de către reprezentantul Organizatorului, participantul își exprimă consimțămîntul ca aceste date să fie prelucrate de către Organizator cu scopul de a înregistra, a extrage și a-i oferi premiul în cazul în care devine cîștigător, precum și de a le utiliza în scopuri statistice pe perioadă de desfășurare a promoției. Datele personale ale participantilor vor fi utilizate în scop de marketing doar în cazul exprimării  consimțămîntului expres în acest sens de către Participant

Organizatorul garantează că va prelucra datele personale ale participanților strict în conformitate cu prevederile legale ce reglementează protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, Organizatorul garantează că va permite accesul la aceste date doar angajaților săi autorizați să le prelucreze, va întreprinde acțiunile necesare pentru a restricționa accesul persoanelor neautorizate, va asigura securitatea și confidentialitate acestor date, nu va admite copierea, modificarea, precum și prelucrarea lor contrar normelor legale. Organizatorul, totodată garantează că va radia, fără a putea fi restabilite, datele primite de la Participant în termen de 3 zile din momentul încheierii campaniei. În cazul în care, se va produce un incident în urma căruia datele transmise de Participant, vor fi prelucrate într-un mod neconform sau ilegal, Organizatorul va anunța imediat Participantul și Maximum despre producerea incidentului dat și va întreprinde acțiunile necesare pentru remedierea acestuia pe care le va agrea cu Participantul și cu Maximum, precum și va repara în totalitate prejudiciul cauzat Participantului prin producerea incidentului dat.

Organizatorul este obligat sa distruga voucherele participante la promotie in termen de 3 zile lucratoare de la predarea tuturor voucherelor către beneficiarii promoției.

 

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII

 

În cazul unor eventuale reclamaţii sau litigii înaintate de Participanţii la Campania promoţională, Organizatorul isi asuma integral responsabilitatea privind promotia desfasurata, a premiilor acordate si/ sau recuperarea prejudiciilor.

Eventualele litigii intre Organizator si Participantii la Campanie, se vor rezolva pe cale amiabila sau in Instanta Judecatoreasca competenta.

 

 

Organizator:C.B.T. ,,Cricova-vin” S.A..

Director General

Alexandru Alexeev

 

 

 

 

 

 

 

«MAXIMUM ELECTRONIC» S.R.L.

C/f: 1016600011040

Cod TVA:  0308253

MD-2032, str. Sarmizegetusa, 33, of. 1, Chisinau, Republica Moldova.

BC MOBIASBANCA – OTP Group S.A.  MOBBMD22

Director

Astafiev Svetlana