Raportul anual al entitatii de interesul public

 

Raportul anual 2019 Anexa nr1

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director al Societății pe acțiuni «Combinatul de Vinuri „Cricova”

 

2020, ocuparea functiei de director SA «Cricova»

Raport semestrial 2019